Meråker Legekontor
Rådhusgata 6
7530 Meråker

Tlf: 74 81 33 30

Postadresse: Meråker legekontor, Pb 61, 7530 Meråker

Epost:(nb! ikke sensitiv info) legekontoret@meraker.kommune.no

Følg oss også på vår Facebookside Meråker legekontor=)