Omar Timor

lege

Vikar frem til 31.03.23
Er tilstede på kontoret hver dag foruten torsdag, da er han sykehjemslege

Eva Anita Fordal

lege

Under spesialisering allmennmedisin.
Er tilstede hver dag på kontoret foruten mandager, da er hun sykehjemslege.
Medlem av Den Norske Legeforening

Tania Rooin

lege

Vikar frem til 31.12.22
Er tilstede på kontoret hver dag foruten onsdag formiddag, da er hun helsestasjonslege.