Tania og Omar har fått forlenget kontrakter som vikar for fastleger.

Tania har fått forlenget avtale ut 31.12.2022.

Omar har fått forlenget avtale ut 31.03.2023.

FERIE 2022:

Eva Anita Fordal: uke 25,26, 27,28, 10/10, 11/10 og 12/10, 25/10, 8/11, 22/11, 6/12 og 20/12

Tania Rooin: uke 29, 30, 31 og 34. uke 40 og 46

Omar Timor: uke 30, 31, 32 og 33. uke 38, uke 43,uke 2 2023

 

KORONAVAKSINERING I MERÅKER:

Logg på lenken for mer info:https://www.meraker.kommune.no/tjenester/helse-og-omsorg/korona/koronavaksinasjon-2/

KATASTROFEØVELSE:

10 juni 2021 arrangerte vi katastrofeøvelse for legekontorets ansatte.
En eksplosjon på betongstasjonen med 13 hardt skadde. Vi hadde kjegler med ulik kasustikk som vi skulle gi akutt førstehjelp.
Vi trente under kyndig veiledning fra vikarlege Johan Storm Munch.
Det ble 3 veldig lærerike timer!

Følger du linken vil du få en sniktitt på øvelsen.

https://youtu.be/E-EFe4ZgrAQ