Meråker legekontor er et kommunalt driftet legekontor.

Det er en fullverdig allmennpraksis med 3 fastleger og en turnuslege som på dagtid i ukedager har ansvar for de pasientene de er fastlege for.

I tillegg har kontoret legevakt mandag til fredag 08-16. Legene rullerer på å ha legevakt. Dvs at blir du akutt syk, der det er fare for liv og helse og har fastlege i annen kommune har du rett på helsehjelp. For øyeblikkelig hjelp kontakt 113 eller legevakt 116117.

I tillegg er legekontoret bemannet med 3 hjelpepersonalet (hjelpepleier, helsesekretær og sykepleiere) som betjener lab, skiftestue, skranke og telefon.

Legekontoret har et tett samarbeid med helsestasjon, sykehjem, hjemmetjeneste, fysio, rus og psykiatritjenesten og NAV.

Våre tjenester omfatter bla svangerskapskontroller, gynekologiske undersøkelser m/celleprøve, audiometri, spirometri, 24 timers blodtrykksmåling, øreskylling, vortefrysing, ekg, blodprøvetaking, rustesting, småkirurgi, sårbehandling.