Meråker legekontor har ledige plasser hos fastlegene og er klare til å ta imot deg som pasient.

Skifter du fastlege før siste dag i måneden gjelder det fra den første påfølgende måned.

Du må selv sørge for å få overflyttet journal fra tidligere fastlege før første konsultasjon med legen.