Hjelpepersonalet:

 • Marie Almås, hjelpepleier
 • Janne Bratsberg, helsesekretær
 • Jorunn Elise Johnsen Kværnmo, sykepleier
 • Christina Bjerkestrand, sykepleier/fagkoordinator
 • Anne Kristin Prestmo sykepleier
 • Camilla Størseth: sykepleier, vikar
 • Ingunn Holås Røkke: sykepleier vikar
 • Elise Stormo: sykepleierstudent, ferievikar
 • Anita Mathisen: hjelpepleier, ferievikar
 • Hallgeir Storengen Strid: sykepleier,vikar

Renholder:

 • Anne May Ringen