Ved ankomst bes du registrere deg i skranken før du setter deg i venterommet.

Vi har betalingsautomat på venterommet. 

Vent 5 minutter etter konsultasjon eller laboratorietime med å betale slik at vi får ordnet klar regningkortet på deg. 

Om du har frikort kan det være at du skal betale for feks medisiner, EKG, 24 t BT, spirometri, utstyr til sårskift ol.

Betales ikke kontant eller med kort dagen du har time, også ved avtalte telefonkonsultasjoner kommer faktura fra Credicare i posten og da påløper gebyr. 

Om legen ringer deg for prøvesvar eller sykemelding kreves konsultasjonstakst Det vil da bli sendt ut faktura med gebyr, om du ikke betaler innen samme uke på betalingsautomaten.

Dersom du ikke på legetime og ikke varsler innen dagen før påløper det konsultasjonstakst, selv om du har frikort