Prisliste
Priser hos fastlegen
gjeldende fra 1. juli 2022 – 30. juni 2023
Egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget kroner
Konsultasjon hos allmennpraktiserende lege på dagtid/kveld,legevakt …………………….. 160
Tillegg ved konsultasjonsvarighet utover 20 min., repeteres per påbegynt 15 min ……… 10
Sykebesøk på dagtid …………………………………………………………………………………. 223
Tillegg hos spesialist i allmennmedisin ved konsultasjon/sykebesøk ………………………… 52/38
Enkel pasientkontakt, forespørsel, rådgivning, sykmelding,
rekvisisjon til røntgen/fysioterapi og henvisning til spesialist v/fremmøte, bud ……………. 59
Tillegg for taking av blodprøver og andre prøver ……………………………………………………. 59
Taking og undersøkelse av hemoglobin, blodsenkning og telling av hvite blodlegemer
og mikroskopering av urinsediment ……………………………………………………………………… 57

Annet som ikke inngår i frikortgrunnlaget kroner
Tillegg for konsultasjon /sykebesøk for pasient utenfor fastlegeordningen…………………. 116
Tillegg for materiell ved bestemte prosedyrer:
– Gynekologisk undersøkelse, enkle elastiske bind m.m…………………………………………. 67
– Spirometri, EKG, rektoskopi, enkelt sårskift m.m…………………………………………………. 102
– Kateterisering, mindre kirurgiske inngrep, lim m.m………………………………………………. 145
– Større kirurgiske inngrep, større sårskift m.m……………………………………………………… 198
Tillegg for spesielt materiell, medisiner, spiral, kateter, gips,
vaksiner, ortoser m.v……………………………………………………………………………………….Etter kostnad
Ekspedisjonsgebyr ved forsendelse av resepter, rekvisisjoner,
henvisninger osv. per brev, faks, telefon, e-post etter ønske fra pasienten …………………. 59
For bestilt enkelttime som avbestilles senere enn 24 timer før avtalt
time eller ikke benyttes hos allmennlege/spesialist…………………………………………………. 175/283
Når legen må kreve inn ubetalt honorar kan legen i tillegg til honoraret
belaste pasienten for legekontorets kostnader vedrørende dette …………………………. Etter kostnad

 

ATTESTER:

Førerkort ………..650kr

TTkort …………….300kr

Parkeringsbevis…300kr

Ledsagerbevis…….300kr

Adopsjonssøknad..800kr

Norsk motorsport..1000kr

Idrett…………………500kr

Studentutveksling..800kr

Søknad om verge…600kr

Legeerklæring fravær vg skole..150kr