Reisevaksiner  kan bestille på:

Reisevaksiner avd. Stjørdal tlf. 73 80 67 90, kontortid hver tirsdag kl. 08.30.- 15.